Τα θυμωμένα αυτοκίνητα..

Η τάση του ανθρώπινου μυαλού να ερμηνεύει ερεθίσματα, συνήθως εικόνες και ήχους, ως κάτι διαφορετικό από ότι πραγματικά είναι λέγεται παρειδωλία. 
Πρόσφατη έρευνα στο πανεπιστήμιο της Βιέννης επιχείρησε να συνδέσει την παρειδωλία με τον χώρο της αυτοκίνησης και απέφερε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. 
Βασιζόμενος στο γεγονός ότι οι άνθρωποι “βλέπουν” παντού πρόσωπα, ο επικεφαλής της έρευνας, Truls Thorstensen, έθεσε 38 μοντέλα αυτοκινήτων υπό την αξιολόγηση 20 αντρών και 20 γυναικών, ζητώντας τους να αποδώσουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά σε κάθε αυτοκίνητο και κατόπιν να κρίνουν κατά πόσον ελκυστικά τους φαίνονται.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα αυτοκίνητα με εμπρός μέρος που θυμίζει άνθρωπο με θυμωμένα χαρακτηριστικά είναι πιο ελκυστικά από κάποια άλλα, που θυμίζουν κάποιο χαρούμενο, λόγου χάρη, πρόσωπο. Αυτό βέβαια δεν ισχύει σε περίπτωση που κοιτάς κάποιον πραγματικό άνθρωπο - σε αυτή την περίπτωση, τα χαρούμενα πρόσωπα προτιμώνται από τα σκυθρωπά ή θυμωμένα. Κοινώς, οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα φροντίζουν να κατασκευάζουν θυμωμένα αυτοκίνητα, τα οποία θα πλασάρουν χαρούμενοι πωλητές σε καταναλωτές που θα είναι χαρούμενοι όταν θα τα παραλαμβάνουν, αλλά θα θυμώνουν όταν θα έρχεται η μηνιαία δόση