Δείτε τις συνέπειες του υπερβολικού gaming.. .

Η «Game Arthritis» είναι μια συστηματική μελέτη πάνω στις συνέπειες που μπορεί να έχει το υπερβολικό gaming στην υγεία ενός ανθρώπου. Παρά την κοινή πεποίθηση ότι η χρήση του χειριστηρίου μιας κονσόλας ή ακόμη και του mouse, δεν μπορεί να βλάψει την υγεία, η συγκεκριμένη μελέτη με τις φωτογραφίες που την συνοδεύουν, ισχυρίζεται ότι η υπερβολική χρήση τους μπορεί να προκαλέσει παραμορφώσεις.


Δείτε τις εικόνες που ακολουθούν και επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες και να κρίνετε αν πρόκειται για αλήθεια ή μύθο.
Αλήθεια εσείς πιο χειριστήριο χρησιμοποιείτε;
otherside.gr