Οι Δέκα πιο αμφιλεγόμενες διαφημίσεις..Βρισκόμαστε καθημερινά εκτεθειμένοι σε χιλιάδες εμπορικά μηνύματα. Πολλές από τις διαφημίσεις είναι αρκετά βαρετές έως και κουραστικές.
Ωστόσο, υπάρχουν μερικές που βασική αρχή της δημιουργίας τους είναι να προκαλέσουν. Να τις δει ο καταναλωτής και να του μείνει η εικόνα, και κατά συνέπεια το προϊόν...