Τρισδιάστατη τέχνη..του δρόμου! (Μέρος Δεύτερο)

Καταπληκτικές τρισδιάστατες ζωγραφιές στο δρόμο απο τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του είδους όπως:Edgar Muller & Manfred Stader,Kurt Wenner,Julian Beever...
Αν κανείς τις παρατηρήσει από τη σωστή οπτική γωνία είναι ιδιαίτερα ρεαλιστικές, τόσο που ανυποψίαστοι περαστικοί αιφνιδιάζονται....
Συνδυάζοντας την τέχνη με τη φυσική και την ανθρώπινη αντίληψη, έχουμε πραγματικά εκπληκτικό αποτέλεσμα.